Zlatá svatba Václava a Rosalie Nečasových

Oslava padesáti let trvání manželského svazku. Odehrálo se v úzkém rodinném kruhu v krásném sále městyse Drnholec.