Vítejte

Jsme společenstvím lidí, kteří se rozhodli brát Boha vážně a přijímají Bibli jako normu pro svůj život. Věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele. Jsme otevřeným společenstvím, kam může přijít kdokoliv a slyšet biblické poselství i odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidíme v tom, že můžeme dosvědčovat lidem, že Bůh je živý a že se dává poznat těm, kdo ho hledají.