Víra je ze zvěstování

… Římanům 10,17

Naše víra není založena na knize. Křesťanství není náboženstvím knihy. Věříme, že Bible, jak nám ji skrze své služebníky a církev Bůh zachoval, je normou pro naše věření i život, ale Bible není celý Bůh ani veškeré Boží slovo. Boží slovo – to je to, oč tu běží. Svým slovem Bůh stvořil zemi i celý vesmír, svým slovem nás zasáhl, když jsme ještě chodili po svých cestách. Svým slovem proměnil a proměňuje i dnes naše srdce i celý život.

Abraham (Flickr, cc - victor48)
Abraham (Flickr, cc – victor48)

Boží slovo hledáme v Bibli, nebo lépe řečeno – pokud hledáme Boha celým srdcem, celou myslí a celou svou silou; pokud jsme upřímní sami před sebou i před Bohem; pokud nenecháme zahlušit naši mysl tím, co se do ní ze všech stran násilím dere – Boží slovo si nachází nás. Jako důkaz a projev Boží lásky – Bůh k nám mluví i dnes. Kde je mlčení, začíná peklo.

Bůh svým slovem zasahuje srdce člověka v jeho konkrétní situaci tím, že mu dává, po čem touží. Zní to jako podbízení se, nebo náboženství prosperity, možná příliš radikálně, ale vzpomeň si na své obrácení k Bohu. Co tě zasáhlo? Já jsem poznal, že mě Bůh miluje takového, jaký jsem – přes moje hříchy. Poznal jsem – a po modlitbě přijetí Ježíše Krista jsem prožil – že odpouští mé hříchy a má dobré úmysly s mým životem. Člověk byl stvořen, aby žil v láskyplném a důvěrném vztahu s Bohem. Bez strachu. Svobodně. To je to, po čem každý ve skrytu své duše touží. To je to, co nám v Ježíši Kristu Bůh nabízí. „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ (Žd 11,1)

Boží slovo nás nenutí k následování, Bůh nám dává svobodu. K rozhodnutí ale ano. Kdo přijímá – poslouchá – získává spásu a je proměňován do podoby Kristovy. Kdo odmítá, zůstává tam, kde je – na široké cestě, která vede do úplného odloučení od Boha.

Nezakusil jsi ještě Boží lásku? Věřím, že když čteš tyto řádky, že jsi na dobré cestě hledání. Nevzdávej to. Bůh se dá nalézt těm, kdo ho hledají. A těm ostatním, kdo Boží lásku poznávají? Ježíš se modlil za ty, kdo uvěří v něho skrze naše slovo (J 17,20). Víra je ze zvěstování… Poslouchejme Krista, potom budeme podobni jemu a budeme žít v jednotě a lásce, jako Bůh Otec se svým Synem Ježíšem. To je pravý znak našeho věření. Potom bude Boží slovo – Bůh sám – proměňovat životy naše i životy lidí kolem nás.

Ctirad Hrubý