Nacházíte se na tag

muži

Pro muže

Setkání bratrů Vedeme duchovní zápas. Modlíme se za druhé, naší zemi, svět, ale i za sebe navzájem. Chceme být otevření – neskrývat …