Slavnostní otevření modlitebny Evangelické církve metodistické v Mikulově

V sobotu 2. října 2010 se konala slavnostní Bohoslužba a požehnání při příležitosti dokončení rekonstrukce a otevření modlitebny Evangelické církve metodistické v Mikulově na Purkyňově ulici. Bohoslužby se zúčastnili nejvyšší představitelé ECM z České republiky, Slovenska a Rakouska. Pozvání přijal i mikulovský starosta. Celodenní program byl duchovní i kulturní. Při slavnostní bohoslužbě požehnali bratři superintendenti spolu s bratrem farářem naší farnosti novému domu, zazněly chvály v podání chválícího týmu i dětské skupiny, slovem posloužil bratr superintendent Petr Procházka. Po přestávce na občerstvení vystoupila skupina Létající rabín  s izraelskými melodiemi a poté Frýdlantští dramatici s divadelním představením.