Rodinná velikonoční Bohoslužba

Ježíš Kristus je vzkříšený. Žije a volá: V ten čas řekl Ježíš: „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matoušovo evangelium 11,28-30)

kresba radujícího se muže, který našel perlu
Evangelium podle Matouše 13,44-46, autorka: Marie Lehocká

 

Na programu máme divadlo dětí a slovo o Božím království, které je jako perla. Tentokrát bez dětské besídky a s překvapením (spíše pro dospělé).

  • Kdy: neděle 5. dubna 2015, 10.15 hodin.
  • Kde: Modlitebna ECM Mikulov, Purkyňova 1700/2A.

Několik fotek z akce najdete ve fotogalerii Hod Boží velikonoční 2015 s obnovou manželské smlouvy.