Noc kostelů | Mikulov | 2018

V rámci akce Noc kostelů 2018 srdečně zveme na návštěvu modlitebny Evangelické církve metodistické v Mikulově. Program začíná v pátek 25. května 2018 v 18 hodin. Program jsme letos připravili jako „nadčasový“ – nemáme různé vstupy v konkrétní časy, ale průběžnou výstavu, filmový koutek, hru pro děti atp. Můžete přijít kdykoliv se vám to hodí. V průběhu večera si můžete prohlédnout prostory modlitebny i přilehlého dvora, lehce se občerstvit a případně využít „průvodcovské služby“ pořadatelů. Podrobný program najdete i na stránkách nockostelu.cz.

Co pro vás připravujeme?

VÝSTAVA BIBLE MLUVÍ
Galerie portrétů místních lidí různého věku, povolání, zázemí, které spojuje mimo jiné láska k Bibli. V krátkých doprovodných textech popisují, co pro ně Kniha knih znamená.
HRA PRO DĚTI
Znáš Ho? Putuj mezi stanovišti, sbírej nálepky, vyráběj, čti, přemýšlej spolu s rodiči – o tom, jaký je vlastně Bůh, kterému křesťani věří.
PROMÍTÁNÍ KRÁTKÝCH FILMŮ
Uvelebte se v našem filmovém koutku a nechte se oslovit některým z krátkých filmů k zamyšlení. Promítáme celý večer ve smyčce, přehled filmů viz níže.
HUDEBNÍ VSTUPY
Hudba patří na každou z našich bohoslužeb, proto vás chceme i na Noci kostelů pozbat k poslechu současných křesťanských písní v podání členů církve.
KAVÁRNA
Drobné občerstvení, káva, čaj, …

Také v tomto roce se do akce Noc kostelů připojily oba sbory mikulovské farnosti. Podrobnosti o programu najdete zde: program Noci kostelů 2018 ve sboru Evangelické církve metodistické v Mikulově & program Noci kostelů 2018 ve sboru Evangelické církve metodistické ve Valticích (na tom se zatím pracuje).

Další kostely, které můžete v rámci akce Noc kostelů 2017 navštívit v Mikulově a blízkém okolí: Mikulov, Svatý kopeček kaple sv. Šebestiána & Mikulov, kostel Povýšení sv. Kříže & Mikulov, kostel sv. Jana Křtitele & Mikulov, kostel sv. Václava & Pavlov u Mikulova, kostel sv. Barbory & Březí, kostel sv. Jana Křtitele (program na těchto odkazech se bude objevovat průběžně).

… více o předchozích ročnících Noci kostelů v mikulovské farnosti Evangelické církve metodistické