Modlitby za Generální konferenci 2016

Ve středu 17. února 2016 se zapojíme do celosvětového řetězu modliteb za Generální konferenci 2016. Modlit se budeme „po domech“, a to 22.30-23.00 mikulovský sbor a 23.00-23.30 valtický sbor.

mccauleys-corner - holy-spirit (flickr.com, Creative Commons)
mccauleys-corner – holy-spirit (flickr.com, Creative Commons)

Někdy máme pochyby, nebo i výtky k církvi, do které patříme. Nejenom k tomu, kdo do církve patří a jak církev praktikuje svůj život víry – svoji službu Bohu a tomuto světu – ale také k způsobu vedení církve. Nechají se ti, kdo nás vedou, vést Duchem svatým při svých rozhodováních? Je správné za tuto věc bojovat – modlit se a usilovat o ni.

Evangelická církev metodistická, která patří do United Methodist Church, má biskupsko-konferenční zřízení. Má tedy své biskupy, ale i konference, které rozhodují o zásadních věcech. Tam jsou rovným dílem zastoupeni laikové i kazatelé. Farní konference nás čeká v neděli 21. února, Generální – nejvyšší – se uskuteční 10. až 20. května 2016 v Portlandu (Oregon, USA). Všude tam hledáme, rozhodujeme, pověřujeme služebníky, … a všude tam potřebujeme moudrost od Boha i pokoru, abychom poslechli Jeho hlas.

Jsme pozváni do modlitebního řetězu za Generální konferenci 2016. Od ledna se postupně zapojují jednotlivé Výroční konference (rozuměj oblasti) a středa 17. 2. 2016 připadla na  česko-slovenskou konferenci. Je to dobrá příležitost prosit o moudrost Boží a moc Ducha svatého pro United Methodist Church (tedy i Evangelickou církev metodistickou, která je její součástí).

V naší farnosti se budeme modlit „po domech“ (myšleno každý doma) 22.30-23.00 mikulovský sbor a 23.00-23.30 valtický sbor.

A ještě poznámka k členství v konkrétní církvi: ano, patříme především do Kristovy církve; naše denominace je „pouze“ jednou z mnoha a díky Bohu, nemyslí si o sobě, že jedinou ani nejlepší; „členství“ v Kristově církvi se ale musí projevit viditelně i tím, že někde přijímáme svůj závazek služby druhým i požehnání ze služby druhých… 🙂

Těším se na setkání při společných modlitbách,
Ctirad Hrubý

Odkazy