Kurz: Základy křesťanství | 2018

Vzdělávání a duchovní život není luxus, který si pro nedostatek času nemůžeme dovolit, ale základ, od něhož se odvíjí kvalita našeho života, … a život sám. (Alberich, Dřímal)

Roberto Verzo | On the way up ... | CC
Roberto Verzo | On the way up … | CC

Kdy a kde

 • Kdy: začínáme 18. září 2018 v 18 hodin – případně můžeme domluvit vhodnější čas, než každé úterý v 18 hodin (více informací na telefonu (+420) 608 232 119 – Ctirad Hrubý).
 • Kde: modlitebna Evangelické církve metodistické v Mikulově, Purkyňova 1700/2A.

Mise (pro koho a co)

Kurz je určen pro každého, kdo se chce dozvědět o tom,

 • co je křesťanství,
 • co je pro křesťanství důležité a
 • jak se křesťanská víra projevuje v životech konkrétních lidí.

Velký prostor dáme na otázky a vaše témata. Kurz je otevřený pro „věřící“ i „nevěřící“ – není potřeba žádná vstupní znalost. Své si najdou i věřící – budeme hovořit o praktických stránkách učednictví. Sedm setkání v průběhu podzimu 2018.

Setkání bude trvat 75 minut. Účast na kurzu k ničemu nezavazuje a je zdarma.

Obsah kurzu (nástřel témat)

 1. Být učedníkem(?) – hřích & odpuštění, víra, kdo jsme v Kristu (jak nás vidí Bůh?),
 2. Základy – pokání, křest, poslední soud, vzkříšení,
 3. Růst – čas s Bohem, Bible, modlitba, chvála & uctívání,
 4. Hlubiny – moc kříže, zkoušky na cestě, proměna života & svatost,
 5. Ovoce – povolání, dary, správcovství, vztahy,
 6. Služba – církev, autorita, Večeře Páně,
 7. Velké poslání – velké poslání, Boží dobrý plán se mnou.