Kurz: Základy křesťanství | 2016 | Valtice & Vlasatice

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. (Žalm Ž 25,4)

Roberto Verzo | On the way up … | CC
Roberto Verzo | On the way up … | CC
  • Kdy: každý pátek v 16.45 hodin ve Valticích.
  • Kdy: každé pondělí v 8.30 hodin ve Vlasaticích.

Kurz je určen pro návštěvníky Bohoslužeb, kteří přemýšlejí o církevním členství, křtu, nebo přistupování k Večeři Pánově a pro každého, kdo chce přemýšlet o svém životě s Bohem, nebo má otázky týkající se církevní tradice Evangelické církve metodistické. Čtrnáct hodinových setkání v průběhu března až května.

Prostor pro výklad i diskusi. Účast na kurzu k ničemu nezavazuje. Více informací u kazatele.