Kurz: Základní články křesťanské víry | Mikulov | 2017

Jžíš říká: „Já jsem cesta, i pravda, i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Evangelium podle Jana 14,6)

 • Kdy: každé úterý v 18 hodin (od 31. ledna 2017),
 • Kde: Modlitebna Evangelické církve metodistické, Purkyňova 1700/2A, Mikulov,
 • Co: kurz základů křesťanské víry,
 • Pro koho: pro každého, kdo chce vědět více.

Co vás čeká, pokud přijdete?

Otevřené prostředí, kde můžete svobodně přijít i odejít a nikdo vám nebude nic vnucovat. Obsahem každého – zhruba hodinového – setkání bude krátká přednáška, prostor pro otázky a nabídka modlitby za vaše potřeby.

Témata

 1. Ježíš Kristus: základ křesťanské víry; slovo, světlo, …
 2. Odhození překážek: co všechno nás může tížit a co s tím udělat?
 3. Víra v Boha: co je víra a co znamená věřit Bohu.
 4. Křest: včlenění do církve, smlouva; výjimečnost křtu oproti jiným „zasvěcením“.
 5. Vzkládání rukou: účast na životě z moci Ducha svatého.
 6. Co nás čeká po smrti? Vzkříšení z mrtvých a poslední soud.
 7. Co dále? Nezůstávejte v tomto počátečním učení, ale směřujte k dospělosti…

Vedoucí kurzu

Zodpovědný kazatel mikulovské farnosti Evangelické církve metodistické, Ctirad Hrubý. Případné dotazy na vedoucího kurzu – kontakty.