Komenského mravoučné desatero

V muzeu liptovské dědiny v Pribylině stojí mimo jiné i stará evangelická škola. Ve třídě mají pověšené mravoučné desatero od J. A. Komenského. Začíná nový školní rok a je dobré se ptát: „co je cílem toho všeho snažení?“ Nejenom děti, ale i my dospělí, kteří následujeme Ježíše Krista, jsme jeho učedníky, a to se školou určitou souvislost má. Můžeme se učit od toho nejlepšího mistra a naše snaha má cíl. Jistě můžeme na tento cíl nahlédnout z různých pohledů, ale podstatné je, že ne samotná škola, ne samotné učení, ale výsledek je důležitý – jak se naše učení projeví v každodenním životě. Budiž nám Komenského desatero inspirací na cestě:

Skansen v Pribylině | Pohled do třídy s vyvěšeným Komenského mravoučným desaterem
Skansen v Pribylině | Pohled do třídy s vyvěšeným Komenského mravoučným desaterem

I. Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen: a budeš opatrný.

II. Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč, když tobě co praví, poslouchej. Když tobě co poroučí, buď po vůli, je-li to souznačno s Vůlí Páně!

III. Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati!

IV. Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj!

V. Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům!

VI. Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.

VII. Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu s láskou to, jež mu prospěšno bude, máš-li. Bídnému pomáhej, můžeš-li.

VIII. Urazil-li tě někdo, promiň mu vinu! Ublížil-lis ty někomu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest tlumiti zlosť, odpouštěti viníku a promíjeti odprošujícímu.

IX. Nezáviděj nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se všem dobrým lidem.

X. Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti!

S přáním Boží milost, Ctirad Hrubý