2021 | Charitní záchranná síť – Potravinová sbírka

Trvanlivé potraviny pro lidi, kteří potřebují akutní pomoc a propadají sítem sociálních služebEvnagelická církev metodistická v Mikulově vyhlašuje potravinovou sbírku pro Oblastní charitu Břeclav, která v rámci své služby potřebným spustila Charitní záchrannou síť – službu potřebným, kteří se ocitli v nouzi a přitom nespadají pod žádnou ze sociálních služeb v našem regionu.

  • Co: Trvanlivé potraviny – zejména rýži, luštěniny, olej, čaj, rajský protlak, paštiky, masox, … dále instantní a konzervované potraviny – zejména polévky.
  • Kdy & Kde: V tuto chvíli do neděle 28/4/2021. Potraviny je možné v Mikulově dovézt do Modlitebny Evangelické církve metodistické, Purkyňova 1700/2A v pondělí až čtvrtek v době 8–11 a 18–19, nebo dle domluvy s kazatelem. Pokud by bylo pro vás snazší poslat peníze, za které potraviny koupíme, označte platbu textem „Potravinová sbírka“ a zašlete na účet. Pokud přijde platba adresně (doplňte prosím do textu váš e-mail, jméno, příjmení a adresu), zašleme vám potvrzení o daru pro odpočet z daňového základu pro daňové přiznání za rok 2021. Sbírku vyhlásila a mikulovská farnost ŘkC – po domluvě je možné potraviny donést i na jejich sběrné místo.

Důležitá je nejenom sbírka, ale i naše vnímavost vůči lidem kolem nás. Naše citlivost a vnímavost na potřeby lidí z našeho okolí. Kdyby někdo věděl o někom, kdo se dostal nebo mu hrozí, že se dostane do situace, ve které si neví rady nebo nemůže pomoci sám, podejte mu pomocnou ruku, povzbuzení nebo kontakt na koordinátorku Charitní záchranné sítě Břeclav: Dagmar Kokešová – 605 398 430.

Pokud víte o někom, kdo potřebuje duchovní podporu – nebo podporu duchovního – zprostředkujte kontakt na kazatele Evangelické církve metodistické, nebo na probošta kapituly Římskokatolické církve v Mikulově.

Související stránky

  • Podpořili jsme / Podporujeme – Nežít sami pro sebe, to dává smysl. Děkujeme za příležitost sdílet se z toho, co jsme dostali, nebo i umožnit ostatním, aby podpořili dobrou věc.