2018 | Alfa Group – Cluj-Napoca, Rumunsko

Soucit není náhradou činu!

„Soucit není náhradou činu,“ to je motto rumunské neziskové organizace Alfa Group, pracující v součinnosti se sborem Evangelické církve metodistické ve městě Cluj-Napoca. Organizace pomáhá dětem a mladým lidem v župě Cluj, kteří trpí fyzickým, psychickým nebo sexuálním zneužíváním, chudobou nebo zdravotními problémy.

Projekt Nejsi sám se zaměřuje na opuštěné děti v nemocnicích. Do projektu je ročně zapojeno na 200 dětí, převážně ve věku do 7 let. Většina z nich má vážné zdravotní problémy (neurologická, kardiologická, vrozená a jiná onemocnění), které je nutí dočasně nebo trvale zůstat v nemocnici. Některé děti rodinu nemají, s jinými rodiče v nemocnici dlouhodoběji pobývat nemohou nebo nechtějí. Následkem nemocí a nedostatku lásky jsou děti obvykle ve fyzickém i emocionálním vývoji zaostalé.

Od roku 2013 Alfa Group platí dva fyzioterapeuty, kteří za dětmi denně dochází do 4. dětské nemocnice v Cluj-Napoce. Vzhledem ke zdravotnímu stavu dětí a množství času, který tráví malí pacienti v postelích, je pro ně tato péče velmi prospěšná, ba nezbytná. Každý všední den také děti navštěvují dobrovolníci (v současnosti jich je 15), kteří se jim snaží alespoň zčásti vynahradit chybějící pozornost a lásku. Podle možností se Alfa Group také stará o materiální potřeby dětí: o oblečení, hračky, hygienické potřeby a speciálně upravenou (a velmi nákladnou) stravu pro některé nemocné.

Kde můžete podpořit?

Související stránky

  • Podpořili jsme / Podporujeme – Nežít sami pro sebe, to dává smysl. Děkujeme za příležitost sdílet se z toho, co jsme dostali, nebo i umožnit ostatním, aby podpořili dobrou věc.