Jsme ve spojení | Naživo i online

Momentálně nejsou žádná zvláštní omezení v našem setkávání. Online je modlitební setkání.

Rychlé odkazy

  • Bohoslužby máme prezenčně, naživo – Valtice 9.00 a Mikulov 10.30.
  • Audio stream z mikulovských Bohoslužeb sledujte vždy od 10.30.
  • Online – Modlitby (čtvrtek 19.00)
  • Nahrávky kázání (zde na www)
  • Domácí skupinky se scházejí dle domluvy – naživo.
  • Dorost s mládeží se setkává naživo každou sobotu v 18 hodin.

 

Vyhlížíme Hospodinovo město…

A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. (Zjevení Janovo 21,2-7)