Jsme ve spojení(?) – opět naživo

Na podzim nás opět dostihla omezení, která se týkají i setkávání tváří v tvář v církvi. Pán Bůh se ale nemění a také dnešní den nám chce být nablízku. Bible mluví o těch, kdo přijali dobrou zprávu o tom, že Ježíš zvítězil a svou smrtí a vzkříšením nás vykoupil ze smrti, jako o dědicích – dědicích Kristových. Znamená to mnohá zaslíbení a bohatství, ale i přijetí ceny … následování Krista, jeho příkladu. To druhé není v dnešní době moc lákavé, ale dědictví takto „stojí“ – „ber i se závazky, nebo nech ležet“. To je naše rozhodnutí. Každého z nás. Máme svobodu. Díky Bohu!

Kde se nyní setkáváme?

  • Od neděle 29.11.2020 (1. neděle adventní) se díky Bohu setkáváme opět naživo (v počtu dvacet) – v 9.00 ve Valticích a v 10.30 a 17.00 v Mikulově. V neděli 29/11 s Večeří Páně.
  • Domácí Bohoslužby – každou neděli (podklady online). (Domácí setkávání s Biblí, chválou, modlitbou, … můžeme mít každý den:)
  • Modlitby – každý čtvrtek v 19 hodin (online – mad-byhh-oky).
  • Čtení Bible a rozhovor – každý lichý týden ve čtvrtek v 19.30 hodin (online – mad-byhh-oky).
  • Skupinka Mikulov (Ingrid) – každý sudý týden ve čtvrtek v 19.30 hodin (online – mad-byhh-oky). (Už opět na faře naživo.)
  • Mládež & dorost – každou sobotu v 18 hodin (online).

Dále je možné s kazatelem domluvit osobní návštěvu, rozhovor, modlitbu, domácí Bohoslužbu, domácí Bohoslužbu s Večeří Páně, … rozhovor (telefon, online). Pokud by duchovní podporu, nebo rozhovor o řešení viny atp. potřeboval někdo „mimo církev“ – je to samozřejmě možné. Kontakty.