Historie modlitebny v Mikulově

V roce 2007 zakoupila Evangelická církev metodistická budovu „továrny“ na Purkyňově ulici v Mikulově. Po více než padesáti letech získala mikulovská farnost vlastní budovu v sídle farnosti, tedy v Mikulově. Před začátkem rekonstrukce proběhlo v „továrně“ několik akcí, jako například Díkůvzdání, koncert,  velikonoční Bohoslužba, … Nahlédněte s námi do roku 2008.