Dočasné zrušení společných shromáždění

Zůstaňme ve spojení! Aktuální informace, tipy, odkazy, …

Informace o zrušení společných shromážďení

Píseň na cestu. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. (Žalm 121,1-2)

A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. (1 Korintským 10,12-14)

(Psáno před usnesením VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření…)

Vážení a milí v Kristu, přátelé, vzdálení i blízcí, …

Možná nevíme přesně, jak se zachovat v situaci, kdy někteří jsou zcela v klidu, jiní s obavami, někteří lékaři několik hodin cesty od našich hranic musí rozhodovat komu poskytnou účinnou lékařskou pomoc a komu ne, protože počet nemocných ve vážném stavu je větší, než množství potřebných zdravotnických přístrojů a zařízení … do jisté míry rozhodují o životu a smrti, …

Modlím se za Boží milost. Za Jeho ochranu a slitování – nejenom za své blízké – rodinu, sbor – ale i za všechny lidi. Mohou to být Boží soudy – s cílem nápravy, mohou to být útoky zlého, které ale Bůh dopustil. V každém případě jsme v Boží ruce a k němu utíkejme. U něho vyhlížejme pomoc. I pro druhé. U nás se jenom malinko otřásají jistoty „tohoto světa“ a už jsou někteří vyděšení. Snad nám to – a myslím tím hlavně celou společnost – pomůže hledat základ, na kterém se „stavba našeho života“ nepohne. Je jednom jeden – Ježíš Kristus. Mějme porozumění a soucit pro ty, koho už se dnes velmi dotklo to, co se děje – nemocní, lidé v karanténě, ale i živnostníci a zaměstnanci firem, kterým hrozí krach; samoživitelé s malými dětmi, …

Jak se zachovat v souvislosti s nařízeními orgánů státní moci? Někdo může mít takovou víru, že prostě jenom „napomene a vykáže“, nebo spoléhá, že se ho vir ani nedotkne. Nechci takovou víru zpochybňovat, ale nejde jenom o nás, ale i o druhé. Z tohoto pohledu považuji za správné nejenom plnit veškeré omezující a doporučující podmínky zodpovědných osob, ale jednat skutečně zodpovědně, jako by už vir byl mezi námi. Vždyť „děsivě“ vypadající čísla růstu počtu nakažených jsou jenom viditelným vrcholkem ledovce, o kterém se navíc dozvídáme až se zpožděním. Nevidím za správné chovat se lehkovážně.

Ale ani vyděšeně! Víme, kam můžeme jít. Víme, o kom můžeme svědčit druhým. Víme, komu jsme uvěřili a kdo je nám na blízku. I každému, s kým mluvíme, komu pomáháme, s kým se setkáváme.

Na dnešek jsme měli s Olinkou naplánovanou domácí Bohoslužbu u Noemi. Jednu z pravidelných domácích Bohoslužeb u těch, kdo nemohou přicházet do shromáždění. Už včera jsem se rozhodl, že ráno zavolám její vnučce, která se o ni stará a domluvím se, jestli přijít nebo ne. Měl jsem na mysli všechny lidi, s kterými jsem v posledních dnech přišel do styku, podal si s nimi ruku, v jakých obchodech jsem se pohyboval – v těch, kde zhusta nakupují i ti, kdo jsou na cestě mezi (nejenom) Polskem a dovolenkovými destinacemi Rakouska a Itálie – a věk i zdravotní stav Noemi. Nechtěl bych ji ohrozit. Předběhla mne vnučka – paní Eva – Noemi není úplně dobře, ale byl jsem nastaven návštěvu odvolat.

Naše Bohoslužby a další setkání (třeba domácí skupinky, modlitební) se v tuto chvíli neruší, (je ale možné, že to za nás rozhodnou – nebo už rozhodli – jiní). Je možné, že takové rozhodnutí uděláme v následujících dnech sami. Sledujte prosím zprávy, kalendář na www, … Pokud se necítíte dobře, nebo máte obavu ohledně lidí, se kterými jste se v minulých dnech setkali, … prosím, dejte si v rámci svých možností „karanténu“. Zvažme i jiný způsob zdravení, než našeho oblíbeného podávání ruky a v některých případech objímání a líbání.

Tuto neděli máme mít společenství sv. Večeře Páně. Víno budeme podávat z kalíšků – i ve Valticích.

Kéž nám Bůh dá moudrost i sílu, abychom nesli Jeho POKOJ, LÁSKU, NADĚJI…

S bratrským pozdravem, Ctirad Hrubý

 

[Aktualizace 13.3.2020]

Vážení a milí v Kristu, přátelé, blízcí i vzdálení.

I když by se dalo domluvit, že se sejde méně než třicet lidí, případně by se dala shromáždění dělit, rušíme do odvolání naše nedělní Bohoslužby ve Valticích a Mikulově. Počínaje nedělí 15/3. Rád bych se mýlil, že to je ukvapený krok a toto rozhodnutí v příštím týdnu zrušil, ale v tuto chvíli, po modlitbách a rozhovorech a těžkém zvažování jsem se rozhodl takto. Chci, abychom byli zodpovědní nejenom vůči sobě navzájem, ale i vůči těm, kterým toužíme nést evangelium.

Během příštího týdne, i podle vývoje situace budeme hledat způsoby, jak pomoci našemu vzájemnému společenství, i když třeba bez  fyzického kontaktu. Budu vděčný za vaše návrhy. Co se týká malých domácích skupinek – prosím rozhodněte se dle vašeho uvážení. Biblické hodiny tímto přerušuji.

Jistě není v dnešní době problém být účastníkem rozhlasové (klidně ze záznamu) Bohoslužby, ale určitě v mnoha našich rodinách proběhnou domácí Bohoslužby, což je výborné. Prosím vás o modlitby, prosím buďme vnímaví k druhým uvnitř církve, ale i mimo církev. Mnoho lidí, i když třeba zdravých, zakouší a ještě zakusí velmi vážné existenční důsledky toho, co se děje. Modleme se i za zdravotníky, pečovatele, prodavače a pokladní, řidiče autobusů, pošťáky, … i v našem společenství takové lidi máme.

Bůh nám buď milostiv. I této zemi (a Zemi). S vděčností za společenství, bratry a sestry, a za Boží milost a lásku, váš, v Kristu, Ctirad Hrubý