Díkůvzdání 2018

„Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“ (Bible, 1 Korintským 8,9)

Poděkování za úrodu i za další Boží požehnání. Společná Bohoslužba (pro celou farnost) – návštěva a služba týmu z ECM Trnava – zbor Víťazstvo – společný oběd. Slovem posloužil bratr Bc. Ľuboš Tagaj z Trnavy.