Diamantová svatba Vladislava a Růženky Růžičkových

Oslava šedesáti let trvání manželského svazku a obnova manželské smlouvy. Odehrálo se v rámci Bohoslužby valtického sboru Evangelické církve metodistické.

„Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Bible, list Římanům 8,38-39, oblíbený a svatební text manželů Růžičkových)