Nacházíte se na category

Pravidelné i nepravidelné aktivity

Seznam aktivit farnosti ve službě křesťanům i lidem mimo církev

Bohoslužby | Kdy a kde

V mikulovské farnosti máme dva sbory – Valtice a Mikulov. Valtice – neděle, 9.00 hodin, Příční 31 (mapa), Mikulov – neděle, 10,30 …

Joel Haupt: Vintage Realistic Timekube Radio, Model 12-159, Pre-Tuned, Pre-Set To 5, 10, 15 MHz For WWV Time Broadcasts, Made In Taiwan For Radio Shack, Circa 1975 (Creative Commons, flickr.com)

Online služby

Půlhodinka s Biblí – čtvrtek Kdy: čtvrtek 18.30-19.00 hodin. Kde: Pouze online. Přes aplikaci Skype. Účastnit se můžete v daný čas přes …

Půlhodinka s Biblí

Od října 2022 probíhá pravidelné online setkávání nazvané „Půlhodinka s Biblí“. Každý je srdečně zván na toto setkání. Provázet nás bude farář …

Besídka pro děti

Součástí nedělních Bohoslužeb ve Valticích i v Mikulově je dětská besídka – program pro děti s biblickým vyučováním. V Mikulově fungují dvě …

Mládež

Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste …

Dorost

Pro děti a dospívající ve věku zhruba od 12 do 16 let („teenagers“). Dětem / mladým lidem pomáháme… orientovat se v tomto …

Domácí skupinky

Tradicí metodistického hnutí jsou domácí skupinky, které slouží ke sdílení víry, písním, vyučování, modlitbám. Také jako otevřený prostor pro zvaní přátel a …

Večer modliteb a chval

Příležitost pro společné chvály a oslavu Ježíše Krista. Koná se zhruba jednou za čtvrt roku v odpoledních a večerních hodinách. Nejbližší příležitost …

Noc kostelů

2022 | červen Každým rokem otevíráme modlitebny na noc kostelů. Připravujeme program pro všechny, kdo by se k nám rádi podívali. Přijďte …

Služba hůře pohyblivým

Pro hůře pohyblivé členy našeho společenství zajišťujeme pravidelné návštěvy včetně vysluhování svaté Večeře Pánovy. Pokud víte o někom, kdo má tuto potřebu, …

Pro ženy

Setkání žen & dobročinné burzy Co: Setkání žen s tématy, která je zajímají. Důraz na sociální aktivity a sdílení. Občerstvení. Kdy: nepravidelně, …

Skupinka maminek

Skupinka pro maminky je výbornou příležitostí pro sdílení a vzájemnou podporu maminek s malými dětmi. Program je praktický i duchovní. Skupinka se …