Bulharské odpoledne | Vladimir Železov | 2014

На среца със братя и сестри които са се родили в село Войводово в България проповедал брат Владимир Железнов, пастор на българска методистската сърква. Същтата група бе от вярващи методисти и от Свободна христианска сърква. Всичко, песни, молитви, проповед и лични свидетелства беха на български език.

Na setkání zejména s dříve narozenými posloužil farář Evangelické církve metodistické z Bulharska, Vladimir Železov. Pozvání přijali bratři a sestry z Křesťanských sborů. Vše – modlitba, zpěv, sdílení i krátké biblické zamyšlení – probíhalo v bulharštině.