Bible mluví | Vasilka

Bible je kniha, ve které vždy najdu vodítko, jak řešit situace, které přicházejí do mého života. Bůh skrze ni mluví a ukazuje mi směr.

Vasilka