Bible mluví | Štěpán

Bible mne fascinuje tím, o jak pestrou směsici knih všech možných literárních žánrů z různých období se jedná. Každá z nich mi umožňuje jiným způsobem nahlédnout, o kom se to vlastně bavíme, když se řekne Bůh Otec, Ježíš Kristus, Duch Svatý, Hospodin zástupů… Místy děsivě brutální a jindy až dojemně laskavý až něžný. Boha nelze pochopit –vždyť je to BŮH, ale k alespoň částečnému poznání, vedle osobní vnitřní zkušenosti, která je zřejmě zcela originální u každého uvěřivšího křesťana, je to právě Bible, která mi pomáhá alespoň místy zahlédnout, jaký vlastně je…

Štěpán