Bible mluví | Jana

Čím je pro mě Bible? Nikdy nekončící zdroj moudra… Nacházím v ní odpovědi na všechny moje otázky… povzbuzení i napomenutí… Čtení Bible je pro mě časem ztišení, časem, kdy chci svoji mysl i srdce otevřít Bohu a naslouchat Mu.

Jana