Bible mluví | Eva

O Bibli se říká, že je to Kniha knih. Pro mne je obsahem Bible pravdivé Boží slovo, ale i pro mne je to Kniha knih. Čtením Bible, její zvěstí, jsem byla pozvána k následování Ježíše Krista a tím také k obecenství s Bohem. Vírou mohu budovat dobré vztahy s lidmi kolem sebe, ale také sama prožívat dobrý život. Číst Bibli je má potřeba. V Bibli nás Ježíš Kristus mnohokrát zve, když vyučuje: „Pojďte ke mně všichni …“ Tak zve mne i Tebe.

Eva