Bible mluví | Eva

Keď som ako 15ročné dievča bola v skupine, kde sme si dávali rôzne hádanky a o všeličom rozprávali, prišla medzi nás jedna mladá žena a povedala nám: „Z každého prázdneho slova vydáte počet v deň súdu.“ Na mňa to tak zapôsobilo, že som o tom začala vážne rozmýšľať. Dopytovala som sa, odkiaľ vzala takéto slová? Povedala, že v Biblii. Zatúžila som viac poznať tú knihu. Pán Boh naplnil moju túžbu a potrebu. A keď sa Slovo Božie stretne s našou vierou, je to ohromná moc. Do toho príde Duch Boží a je to výbuch, sila, život. Vtedy človek volá s kráľom Dávidom: „Blahoslavený muž (žena), ktorý má záľubu v zákone Hospodinovom … A lepší jeden deň na prahu v dome Hospodinovom než inde tisíc.“ A každý, kto to prežil vyznáva: „Ty si moja sila, radosť, pokoj, istota, nádej, moje všetko dobro.“ Pán Ježiš i dnes volá: „Poďte ku mne všetci, kto ste obťažený, ja vám odpočinutie dám. Ja som voda života, chlieb života. Ja som cesta, pravda i život.“

Eva