Bible mluví | Barbora

Tato kniha obsahuje Boží úmysly, stav člověka, cestu vykoupení, trest těch, kteří nechtějí činit pokání a blaženost věřících. Její učení jsou svatá, její předpisy závažné, její příběhy pravdivé a její ustanovení nezvratná.

Barbora