Nacházíte se na

Výsledky hledání pro: "Bohoslužby"

Bohoslužby | Kdy a kde

V mikulovské farnosti máme dva sbory – Valtice a Mikulov. Valtice – neděle, 9.00 hodin, Příční 31 (mapa), Mikulov – neděle, 10,30 …

Víra, zábava, peníze a věčnost

Jeden nevěřící muž navštívil evangelizační bohoslužby. Když přišla evangelizační výzva, jiný muž ho pobídl, aby vyznal svou víru v Krista. Odmítl. Ten …

Rozkvetlá sakura nad mikulovskou farou, 24. dubna 2020

Volali: „Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!“ V davu byli i někteří farizeové. Řekli … → 24.4.2020

Rozhlasová Bohoslužba 4.8.2019

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z …

2018 | Alfa Group – Cluj-Napoca, Rumunsko

Soucit není náhradou činu! „Soucit není náhradou činu,“ to je motto rumunské neziskové organizace Alfa Group, pracující v součinnosti se sborem Evangelické …

Vánoční rodinná Bohoslužba 2017

Vánoční program složený z říkanek, písní a čteného vánočního příběhu o symbolech Vánoc. Fotky z rodinné vánoční Bohoslužby.

2017-02-19 Rozhlasová Bohoslužba

Bohoslužba Evangelické církve metodistické Mikulov byla dne 19.2.2017 živě vysílána Českým rozhlasem. Záznam je v archivu Českého rozhlasu.

Rodinná Bohoslužba prosinec 2016

Jak se rozhodneš? Co uděláš? Vánoční program složený z říkanek, písní a netradičního vánočního příběhu. Jak se rozhodneš? Co uděláš? Otázky, které …

Sborový den v Seredi

Neděli 10. dubna (apríla:-) jsme prožili společně s bratry a sestrami ze sereďského sboru Evangelické církve metodistické. Dopolední Bohoslužby, oběd i odpolední …

Ilustrační foto - knihovna plná knih

Nabídka knih | Vánoce 2015

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. (Žalm 25,4) Knihy z Návratu domů V rámci vánoční nabídky …

Díkůvzdání | 5. 10. 2014

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští …

Bulharské odpoledne | 26. 8. 2014 v 16 hodin

Příležitost pro setkání našich seniorů, kteří nemohou pravidelně dojíždět na Bohoslužby. Příležitost pro setkání s nimi. Příležitost setkat se s bulharštinou 🙂 …

Noc kostelů

2022 | červen Každým rokem otevíráme modlitebny na noc kostelů. Připravujeme program pro všechny, kdo by se k nám rádi podívali. Přijďte …

Pravidelné aktivity

Bohoslužby Valtice – neděle, 9.00 hodin, Mikulov – neděle, 10,30 hodin a Březí (u Trojků) – první úterý, 15 hodin. Přibližně jednou …