2020-03-15 Chvály & improvizovaná „besídka“

Improvizovaná rodinná Bohoslužba s hostem – Mirkou. Chvály, čtení a slovíčko pro děti. Možná i pro dospělé. Předně určené pro vnitřní potřebu naší farnosti, ale samozřejmě pro kohokoliv, kdo sem zavítá. Možná nás čeká delší období, kdy se nebudeme moci setkat na společném shromáždění – pokud pošlete svoje svědectví, píseň, slovíčko pro děti, nebo dospělé, nebo natočíme, pokud bude možné – s radostí zpřístupníme. (Kdo by chtěl jenom interně – uděláme skrze Informační zpravodaj.)

Ilustrační snímek
„Vystup z mlhy“, pamatujete?

[Odkaz na nahrávku (MP3, 16 MB).]